I Forskerparken er der adskillige hjertestartere – men det er nødvendigt at vide, hvordan de skal anvendes. 4000 danskere falder hvert år om med hjertestop uden for hospitalerne. For hvert minut, der går, fra en person falder om med hjertestop, til der gives førstehjælp, falder overlevelseschancerne med 10%.

I samarbejde med Røde Kors tilbyder Scion DTU derfor et 7 timers førstehjælps grundkursus med fokus på førstehjælp ved hjertestop, ulykker og de hyppigst forekommende blødninger og sygdomme.

Lær blandt andet om:

  • Træning i at give hjertemassage
  • Træning i at give kunstigt åndedræt
  • Træning i brug af hjertestarter (AED)
  • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftveje hos en voksen person
  • At skabe sikkerhed og standse ulykken
  • Livreddende førstehjælp

Onsdag den 5. april 2017 08.30-16.00

Søhuset Konferencecenter
Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Prisen for deltagelse er kr. 600,- ekskl. moms pr. person inklusiv frokost. Scion DTU fremsender en faktura.

Tilmelding foregår via link:

Er I mange og har brug for flere kursusdage, eller har I spørgsmål til kurset, er I velkommen til at kontakte Lotte Bonfils Andersen på lba@sciondtu.dk.