Kriterier

Som afslutning på Danish Tech Challenge præsenterer deltagerne deres projekter for en ekstern jury. Vinderen modtager Industriens Fonds Iværksætterpris på 500.000 kr. til udvikling af virksomheden.

Vi arbejder med følgende kriterier for at vinde konkurrencen:

 • Markedspotentiale:
  • Hvor stort er det adressable marked?
  • Har virksomheden foretaget en grunding konkurrentanalyse?
 • Kunder:
  • Er der et reelt valideret behov for produktet?
  • Har virksomheden klart og tydeligt defineret og undersøgt deres kundesegment og slutbrugere?
  • Er det blevet valideret, at kunderne vil købe virksomhedens produkt af virksomheden og til deres pris?
 • Teknologi:
  • Løser produktet rent faktisk problemet?
  • Er virksomhedens teknologi nyskabende?
  • Kan det teknologiske forspring fastholdes/beskyttes?
 • Forretningsmodel:
  • Hvordan vil virksomheden tjene penge på produktet?
  • Er salgskanaler, produktions- og udviklingsomkostninger og forretningsmodel valideret?
  • Arbejder virksomheden aktivt med validering af antagelser?
 • Team:
  • Har teamet de fornødne kompetencer til at gennemføre projektet, eller er det troværdigt, at de kan tiltrække kompetencerne, når behovet opstår?