Bestyrelsen

Billedet, fra venstre:

Marianne Thellersen, Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab, DTU
Claus Nielsen, Universitetsdirektør, DTU
Karen Sørensen, Adm. direktør, Philips Healthcare Nordic
Jes Østergaard, Bestyrelsesmedlem
Niels Korsholm, Bestyrelsesformand
Leif Nørgaard (næstformand), Bestyrelsesmedlem