Mød virksomhederne i Danish Tech Challenge 2017

Rosenby Engineering

HydroPennen, der er en vandhydraulisk anordning, er designet til enkel og hurtig påsætning på den brændende container og tilsluttes vandtryk fra skibets eksisterende brandslukningssystem. HydroPennen borer hul i containeren, hvorefter den automatisk begynder brandslukningen. Enheden er simpel at anvende, øger sikkerheden samt frigiver ressourcer i krisesituationen.

Finalister


Aerofit

Aerofits løsning muliggør respiratorisk muskeltræning ved at kombinere et device med regulerbart luftindtag med en måling af flow. De indbyggede sensorer og bluetooth til kommunikation muliggør specifik og effektiv træning via en app, herunder gamification, konkurrencer etc.

www.aerofit.dk

Heliac

Løsningen er en billiggørelse af CSP (Concentrated Solar Power) anlæg,  hvor dyre parabolske spejle erstattes af en fokuserende folie med en tracking løsning.

Den primære komponent er et panel, der fungerer ligesom et meget stort brændeglas. Denne effekt opnås når lyset går gennem en plastfilm, der med tusinder af mikrostrukturer fokuserer lyset ned på en ‘receiver’, hvor temperaturen kommer godt over 1500C.

Der løber en væske gennem receiveren. Når løsningen anvendes til fjernvarme er væsken vand, der opvarmes til 95C. Hvis løsningen skal levere højere temperaturer, udskiftes vand med olie, som kan opvarmes til 400C.

heliac.dk

Peefence

The PeeFence urinal is a flexible and lightweight urinal designed to accommodate event organizers’ need for highly scalable and cost efficient sanitation at outdoor events.

The product is a single sheet of flexible plastic membrane which is folded on-site to establish a trough wherein the urine can flow. This is mounted onto chain-link fence by means of four plastic strips and a drain pipe is plugged onto the trough whereby the urine is channeled to a septic tank, sewer or nearby shrubbery.

www.peefence.com

Sensomind

The solution consists of a flexible 3D camera system based on structured light technology which together with advanced Artificial Intelligence (AI) based real-time processing can easily be reconfigured to recognize objects and their condition on a conveyor belt. The solution is made in stainless steel which is a first for 3D camera systems and enables applications in a variety of food monitoring tasks.

Website

SiOx

SiOx løsning er en mikrometer tynd overfladebelægning, der forhindrer uønskede tilgroninger/fouling på overflader. Belægningen kan produceres med en tykkelse ned til 100 nm og er særlig velegnet til varmevekslere. Belægningen er silicabaseret og dermed ugiftig.

siox.dk

Øvrige deltagere


Absolute Zero

Absolute Zero offers software-defined high-end 360 cameras that are customizable and have a simple workflow. Our 360 degree cameras record video in 8K (28Mpx) at 60 fps and photos in 9K (40Mpx). The rendering (video stitching) is done in the cloud and thus enables scalable processing and storing of data.

absolutezerovr.com

Airplant

Planter er naturlige luftrensere, da de mikrobiologiske processer som knytter sig til plantevækst optager og omdanner disse uønskede stoffer til næring for planten. Således reducerer planter mængden af uønskede stoffer i det omgivende miljø.
Vokser planten i en specialudformet potte kan den luftrensende effekt øges betragteligt. Løsningen er udviklet med afsæt i NASA forskning, udført som forbedring af indeklima i rummet.
Udover at effektivisere naturlige processor, bidrager airplant også til det æstetiske indeklima med grønne planter og synliggør samtidig en grøn og bæredygtig profil.

Aqubiq

Aqubiq creates a smart water sensor to help people save water through increased awareness and more qualified information about the consumption.
The sensor can tell how much water the different components in the building actually use, and warn in case of leakages. The goal is to help the user save 15% water.
The solution consists of three elements: A sensor in the buiding, machine learning software algorithms in the cloud, and an app on the user’s smart device.

Bacalert IVS

Bakteriesensoren, BSD er en in-situ bakteriesensor, der på stedet og i realtid kan advare om tilstedeværelsen af sygdomsfremkaldende bakterier, hvorefter de nødvendige tiltag til inddæmning af smitten kan iværksættes.
De grundlæggende elementer i bakteriesensoren er: Lufttester, enhed med partikeltæller og bakterietypebestemmelse, bakterieelimineringskammer, filter og kontrolenhed.

Fishent

The core of the solution from Fishent is a nanofiber sensor technology that can record differences in fish smells far too subtle for the human nose to notice. Fishent uses machine learning algorithms to analyse the sensor data and output a quality label which can then be used as a basis for price negotiations.
The Fishent tester (prototype) consists of a steel container sized such that the standard fish boxes can be put inside. The sensor technology takes a measurement, sends the data to a server where it is analyzed and a quality statement will be printed out. There will be an artificial airflow installed to clean the tester of smell after every measurement.

IPM – Intelligent Pollutant Monitoring

IPM udvikler et online minilab til anvendelse på marker, i grundvand og på vandværker. Produktet vil være i stand til løbende at overvåge pesticid og nitrat-koncentrationer i høj opløsning – og til aflæsning fra sensoren direkte på mobiltelefoner eller computere.
Produktets kerne er hardware, der både kan måle forurening og transmittere data. Dette vil muliggøre øjeblikkelig indgriben, hvis vandkvaliteten er forringet af pesticider eller nitrat. Prissætningen giver store besparelser i forhold til de nuværende løsninger.

intpm.dk

Nordic Firefly

Nordic Firefly har udviklet en teknologi, der gør det muligt at opstille belysning, uden behov for tilslutning til el-nettet.
Løsningen er en plug-and-play elektronikenhed, bestående af en kombineret solcelle-forsynet lader til opladning af batteri samt styring og forsyning af LED-lyskilden i lampen.
Omformningen sker næsten uden tab af energi, selv i situationen med svagt dagslys eller på grund af skygger.

nordicfirefly.com

Nordic Healthcare Technology Aps

Løsningen er at gøre engangsinsulinpenne smarte med et påsætnings-device der støtter efterlevelse af retningslinjerne for rotation.
Devicet sikrer dette gennem automatisk registrering af injektionssted, injektionstidspunkt og insulinmængde som grundlag for at vejlede brugeren til korrekt injektionssted. Derudover kan alle data kobles til andre registreringer såsom blodsukkermåling og kanyleskift for yderligere at forbedre behandlingen

www.minjapp.com

QTranSA

QTranSA’s solution is TOR, a state-of-the-art Raman spectrometer which is smaller, better and cheaper compared to competing Raman devices. TOR includes patented microfluidic disc-based surface-enhanced Raman scattering (SERS) module. The module enables fast and controlled sample processing and increased sensitivity.

Website

SensorA

SensorA udvikler en løsning leverer real time information til brugeren i en integreret hardware-/softwareløsning som kan nedbringe omkostningerne og samtidig yde en bedre og mere professionel ydelse til kunden i form af

  • Reduktion af tidsforbrug
  • Reduktion af ressourcespild

Og dermed øge kvaliteten af skadedyrsbranchens service.

Sentar

Sentar bot’en får kontoransatte til at bevæge sig mere, hvilket er den mest effektive måde at forebygge og ryg- og nakkesmerter på.

Hæve/sænkeborde er et udbredt men relativt ubrugt remedie på kontorer, så det er brugerens adfærd, vi skal ændre. Sentar bot’en placeres på brugernes skrivebord, hvor den registrerer tilstedeværelse samt bordets højde. På baggrund af disse inputs kan Sentar bot’en give brugeren besked om, hvornår det er tid at ændre fra/til siddende til/fra stående arbejdsposition.

sentar.io

Smooth Robotics

Smooth Robotics løsning er en patenteret sensor, der påsættes enden af robotarmen, korrigeres banekurven automatisk, inden der svejses. Robotten har joysticks, der anvendes til at styre robotarmen med under optagelsen af kurven, samt tilbehør, der omsætter joystick-bevægelser til robotbevægelser. Sensoren udskiftes med svejsepistol, og robotten er klar til at svejse de baner, der er blevet vist den.

smooth-robotics.dk

Suntherm

SUNTHERM´s anlæg er en ‘black-box’ løsning med et faseskift baseret termisk lager, der tillader forskydning mellem varmeproduktion- og forbrug, med meget høj virkningsgrad.

suntherm.dk

Tychobio

TychoBio’s løsning er at producere værdifulde plantestoffer på en CO2-neutral og nem måde. Vi er i færd med at udvikle en effektiv og miljøvenlig produktionsplatform af plantestoffer i form af mos. Gennem smart design af mossens naturlige metabolisme kan vi omdanne mossen til at producere dyrebare plantestoffer. Ved hjælp af avanceret bioteknologi, opskalering i foto-bioreaktorer samt udvikling af en billig og effektiv ekstraheringsmetode, vil vi være i stand til at producere et bredt udvalg af værdifulde plantestoffer.