Program

Program

Som udvalgt til Danish Tech Challenge flytter du ind i Danmarks eneste iværksættermiljø udelukkende for hardware startups: Nyetablerede virksomheder, der arbejder med udviklingen af nye fysiske produkter.

DTC er ikke en skole, men et arbejdsfællesskab for ambitiøse iværksættere. Vi stiller en buffet af ressourcer til rådighed:

 • Kontor
 • Værksted
 • Rådgivere
 • Mentorer
 • Et fagligt program med Danmarks førende eksperter indenfor produkt- og forretningsudvikling.

Vi hjælper deltagerne med at skaffe det, de mangler til deres virksomhed. Typisk handler det om at finde de rette kompetencer og den nødvendige finansiering.

Indhold

Som deltager i Danish Tech Challenge arbejder du i dybden med fundamentet for din virksomhed. Sammen med DTCs ressourceteam arbejdes med de grundlæggende antagelser i virksomheden samt med både teknik, forretning og finansiering. Resultatet er eksempelvis en forretningsplan, hvor de grundlæggende byggesten er lagt rigtigt.

Nyt tema hver uge
Hver uge arbejder deltagerne i dybden med et nyt tema. Deltagere skal tillige reservere fire faste tidspunker á ca. 1 time hver uge til at lade sig inspirere eller at modtage sparring vedr. ugens tema. Resten af tiden er hårdt arbejde med egen virksomhed, dog med ressourcepersoner og sparringspartnere inden for rækkevidde.

Eksempel på en uge i DTC:

Tirsdag: Frokost og besøg af gæst udefra til kort relevant oplæg. Ofte mulighed for booke kort sparring med oplægsholder efterfølgende.
Torsdag: Frokost og besøg af gæst udefra til kort relevant oplæg, der relaterer sig til næste uges tema.
På én af dagene i ugen: Hver virksomhed får en individuel session om ugens emne med udgangspunkt i virksomhedens konkrete udfordringer. Sessionen varer max. 1 time.
Fredag: Intern sparring med de andre deltagere om ugens emne. Sessionen varer max. 1 time.

Udover det faglige program tilbydes deltagerne i DTC følgende:

 • Daglig rådgivning/bistand/sparring med DTC teamet som har tekniske- og forretningsmæssige kompetencer på højt niveau
 • Gratis rådgivning om jura, revision og IP fra DTCs eksterne rådgivere
 • Et individuelt matchet team af mentorer fra Scion Team Mentor ordningen. Mentorforløb og relation til mentorer rækker ofte ud over varigheden af DTC forløbet.
 • Adgang til prototypeværksted og produktudviklingssparring
 • Sponsorater til teknisk- og kommercielt software, komponenter og 3D-print

Eksempel på en uge i DTC:

Tidslinje

Danish Tech Challenge har følgende struktur:

Kriterier

Som afslutning på Danish Tech Challenge præsenterer deltagerne deres projekter for en ekstern jury. Vinderen modtager Industriens Fonds Iværksætterpris på 500.000 kr. til udvikling af virksomheden.

Vi arbejder med følgende kriterier for at vinde konkurrencen:

 • Markedspotentiale:
  • Hvor stort er det adressable marked?
  • Har virksomheden foretaget en grunding konkurrentanalyse?
 • Kunder:
  • Er der et reelt valideret behov for produktet?
  • Har virksomheden klart og tydeligt defineret og undersøgt deres kundesegment og slutbrugere?
  • Er det blevet valideret, at kunderne vil købe virksomhedens produkt af virksomheden og til deres pris?
 • Teknologi:
  • Løser produktet rent faktisk problemet?
  • Er virksomhedens teknologi nyskabende?
  • Kan det teknologiske forspring fastholdes/beskyttes?
 • Forretningsmodel:
  • Hvordan vil virksomheden tjene penge på produktet?
  • Er salgskanaler, produktions- og udviklingsomkostninger og forretningsmodel valideret?
  • Arbejder virksomheden aktivt med validering af antagelser?
 • Team:
  • Har teamet de fornødne kompetencer til at gennemføre projektet, eller er det troværdigt, at de kan tiltrække kompetencerne, når behovet opstår?