Haugaard Finans skaffer millionbeløb til to virksomheder

1,5 mio. kr. til færdigudvikling og lancering

I slutningen af februar indgik Scan Unic Aps bistået af Haugaard Finans således en aftale med en professionel dansk investor om tilførsel af 1,5 mio. kr. til færdigudvikling og lancering af selskabets mest lovende projekt, ’The Hand Disinfector’. Det er en multifunktionel enhed for hånddesinfektion, der gennem en kombination af elektronik, damp og ozon effektivt kan rense hænder, håndled og den forreste del af underarmen. Enheden er især interessant for sygehussektoren, hvor god hygiejne er afgørende.

”Opgaven for Scan Unic var udfordrende, fordi ejeren både havde brug for kapitaltilførsel og en partner, der kunne bidrage til den strategiske udvikling af virksomheden. Der er ikke så mange, der både kan og vil lægge 1,5 mio. kr., og som samtidig har lysten og de helt rigtige kompetencer, så vi er meget tilfredse med, at det lykkedes at matche de to,” siger Bjørn Haugaard, ejer af Haugaard Finans.

Også iværksættervirksomheden SpeakRead A/S, der er langt fremme i udviklingen af en app til brug for hørehæmmede, havde Haugaard Finans succes med at skaffe kapital til. I slutningen af marts var en bred kreds af private investorer således klar til at skyde 1,2 mio. kr. ind i SpeakRead. App’en ændrer med det samme tale til tekst på en iPhone og er et nyt hjælpemiddel til folk med nedsat hørelse. Virksomheden forventer at kunne sende app’en på markedet indenfor få måneder.

jbj