Innovationsmiljøet DTU Symbion skifter navn

Navneændringen er allerede trådt i kraft, og den sker på baggrund af en politisk beslutning om, at innovationsmiljøer fra 2014 skal være landsdækkende.

Derfor var det nødvendigt med et navn, der ikke kun knytter innovationsmiljøet til Danmarks Tekniske Universitet (DTU), men til iværksætteri i hele landet.

Ejet af DTU

Innovationsmiljøet, der er et datterselskab under DTU, vil stadig have adresse i forskerparken Scion DTU og beholder samtidig sin stærke tilknytning til DTU. Pre-Seed Innovation vil fungere på samme måde som hidtil, hvor man samarbejder med universiteter og hospitaler over hele landet samt de mange talentfulde danske iværksættere.

Pre-Seed Innovation vigtigste opgave er fortsat at fremme udviklingen af nye innovative ideer ved at stille kapital og rådgivning til rådighed for iværksættere, så risikobetonede ideer med et stort potentiale kan nå frem til et kommercialiseringsniveau, hvor det bliver lettere at tiltrække private investorer.

Strategisk samarbejde med SEED Capital

Her spiller det strategiske samarbejde med venturekapitalvirksomheden SEED Capital en væsentlig rolle. Samarbejdet indebærer, at Pre-Seed Innovation med offentlige støttemidler investerer i virksomheder i de helt tidlige faser, og at SEED Capital efterfølgende investerer privat venture kapital i de virksomheder, som opnår de bedste resultater.

jbj