Kom til valgdebat hos Scion DTU

I den vestlige verden har vi indrettet os med høje omkostninger til vores velfærdssystemer. I takt med at mange produktionsarbejdspladser nedlægges eller flyttes til udlandet, bliver det mere aktuelt at tage stilling til, hvad vi skal leve af i fremtiden.

Innovation er et af hovedelementerne i at sikre vækst og jobs. Hvert år opgøres de forskellige landes evne til at skabe rum for gode ideer og innovation via det såkaldte Global Innovation Index. Undersøgelsen foretages på baggrund af i alt 81 forskellige indikatorer, og ud af i alt 143 lande, ligger Danmark på en 8. plads.

Når det gælder om at omsætte de innovative idéer til konkrete virksomheder, eksport og arbejdspladser, er Danmarks placering imidlertid ikke særlig imponerende. Her er vi helt nede på en 61. plads, og her halter vi efter de lande, vi normalt konkurrerer med. Dette gælder særligt for de idéer, der kommer ud af forskningsmiljøet men gør også gældende for mange små og mellemstore virksomheder.

Høj omsætning er ikke lig med mange arbejdspladser

Når vi kigger på de helt store danske højteknologi-virksomheder, der er med helt fremme i førerfeltet på verdensplan, er det anden tendens, der gør sig gældende. Her er omsætningen i top, og vi kan i de flotte årsrapporter læse, at det går rigtig godt. Det skal vi selvfølgelig være stolte af. Udfordringen her er, at den høje omsætning godt nok er gavnlig for den danske statskasse. Men det er vigtigt at notere sig, at den høje omsætning ikke nødvendigvis kan tages til indtægt for, at der skabes mange arbejdspladser – særligt ikke i Danmark.

Spørgsmålet til panelet lyder, hvordan I fra politisk hold vil være med til at sikre, at vi i Danmark bliver bedre til ikke bare at få gode ideer men også til at omsætte dem til egentlige produkter og arbejdspladser, så også fremover har noget at leve af i Danmark?

Valgdebatten foregår i Søhuset torsdag den 4. juni 2015.

Se programmet og tilmeld dig her.