Netværksmiljøet i Forskerparken bærer frugt

det-rette-miljø-giver-succes

I forskerparken Scion DTU oplever virksomhederne succes i miljøet af lignende virksomheder, forskere, mentorer og mange andre, som bidrager til innovation og udvikling.

I dag har de fleste ’startups’ og/eller vækstvirksomheder behov for ressourcer og kompetencer, som ligger langt ud over, hvad de selv besidder. Det kræver ganske enkelt, at man trækker på sine omgivelser. Dem, der forstår dette, er også dem, der opnår størst succes. Mange af de relevante og nødvendige faktorer er tilstede i Scion DTU.

”Vi stiller ressourcer og kompetencer til rådighed, og det betyder, at virksomhederne her udvikler sig nemmere, hurtigere og mere omkostningseffektivt. Undersøgelser viser, at 80 procent af virksomhederne her i Scion DTU vokser. At være en del af miljøet her giver succes,” siger Steen Donner, CEO hos Forskerparken Scion DTU og tilføjer, at der er mere end 200 virksomheder at sparre med, adgang til universitets personale og studerende, adgang til rådgivere af forskellig art, accelerationsprogrammer og meget mere.

Særlig mentorordning er populær

En af de populære ordninger hos Scion DTU er mentorordningen, hvor mentorer og virksomheder kobles sammen. Hos Scion DTU gør man det mere  struktureret, end i mange andre mentorforløb.

”Vores mentorprogram er lidt specielt, idet vi har en række konsulenter, som forbinder virksomhederne og mentorerne i forhold til virksomhedernes særlige behov og på baggrund af dialog mellem parterne. Derefter følger man et struktureret forløb, hvor mødetider og dagsordener er fastlagte, således at alle parter får noget ud af møderne. Når virksomhedernes behov ændrer sig, ændres sammensætningen af mentorerne også,” forklarer Steen Donner og understreger, at det vigtigste er, at virksomhederne har vækst og udvikling. De virksomheder, som forstår at dyrke og udnytte mentorerne og det øvrige netværk, er dem, som klarer sig bedst. Det ser man også ude omkring i verden.

Prisvinder er godt eksempel

MedTrace er en af de startup/vækstvirksomheder, som har deres kontor i Scion DTU og nyder godt deraf. Som vindere af ’Danish Tech Challenge’ er de en af de SMV’er, som kan dokumentere deres evner til at producere innovativt hardware. Danish Tech Challenge er et accelerationsforløb i Scion DTU regi , som
kulminerer med uddelingen af Industriens Fonds Iværksætterpris.

”Vi er nok en slags prototype på en virksomhed hos Scion DTU. Dels er vi en videnvirksomhed, og dels har vi behov for DTUs studerende og samarbejde med forskere fra forskerparken om udvikling af innovativ teknologi. Endelig er vi en engageret del af miljøet hos Scion DTU,” fortæller Martin Stenfeldt, CEO hos MedTrace.

Ny idé over morgenmaden

MedTrace har stor gavn af Scion DTU, og det netværk og innovative samarbejde som findes her. Martin Stenfeldt er eksempelvis selv en hyppig deltager i den månedlige netværksmorgenmad blandt virksomhederne, og det er et arrangement, som giver vigtigt input og netværk for deltagerne.

”Hvis du er interesseret, kan du få et vildt godt netværk. Man bliver hele tiden inspireret af de andres erfaringer og nye patenter. Man vil også gerne være en af de virksomheder, som kan fortælle om nye projekter, samarbejder eller patenter. Det holder en til ilden og er godt for forretningsudviklingen. Her i maj blev netværksmorgenmaden rykket og ændret lidt, således at man skulle udstille. Vi stod ved siden af virksomheden LED iBond, som blandt andet producerer indbyggede LED lysløsninger til køkkener, toiletter og industrien. Det så jeg og tænkte, at det var lige, hvad vi skule bruge i forbindelse med vores produkt. Vi har aftalt et møde for at finde en løsning til os. Desuden har vi en af de samme investorer, og hvis ikke vi havde været til netværksmorgenmaden begge to, så havde vi nok ikke lige fået den ide,” siger han.

Nye perspektiver med mentorer

MedTrace, som udvikler et system, der producerer og injicerer radioaktivt vand i patienten, når denne er klar til PET scanning, er også en del af Scion DTUs mentorordning, hvor de har et mentorteam, som de jævnligt sparrer med. Det er også en udbytterig del af placeringen hos Scion DTU.

”Vi har fire mentorer med forskellige perspektiver, som kan forholde sig til de oplæg, vi bringer med til møderne. Det virker også som et incitament, at man har disse mentormøder, hvor man kan få nye interessante råd og input til udviklingen i virksomheden. Mentorerne giver frivilligt deres tid, så vi gør også noget ud af forberedelserne til disse møder, så vi også får noget ud af det, og de har noget nyt at forholde sig til,” forklarer Martin Stenfeldt.

Samling af virksomheder tiltrækker interesse

Ifølge Martin Stenfeldt fungerer placeringen hos Scion DTU lidt ligesom i andre brancher. For eksempel placerer bilforhandlere sig ofte i samme område, sådan at folk ved, hvor der en markedsplads.

”Her hos Scion DTU er vi ikke direkte konkurrenter, men vi vil alle være gode og få mange patenter godkendt, ligesom vi vil have ny inspiration og nye aftaler hele tiden. Det betyder også, at relevante samarbejdspartnere eller kunder kommer forbi, fordi de ved, at her befinder sig en lang række innovative virksomheder med interessante udviklingspotentialer. Så kommer der også udenlandske delegationer forbi, og det giver nyt input og nye samarbejder til virksomhederne
her,” fortæller han og tilføjer, at han selv lige har været i Japan for at møde de store navne inden for den nukleare medicin, som MedTrace beskæftiger sig med.

”Det er afgørende for udviklingen at møde disse mennesker og få relevante inputs, som er essentielle for den endelige udformning af produktet, inden det sættes i produktion,” understreger han.

Følg også Scion DTU på LinkedIn.