Nyt innovationstilbud til mindre virksomheder

Fleksibilitet er omdrejningspunktet i innovationstilbuddet, InnoBooster, og virksomheden får derfor mulighed for selv at sammensætte sit vækstforløb i en InnovationsPlan og få tilskud til:

  • At ansætte en eller flere højtuddannede i virksomheden i op til 12 måneder
  • At en dansk eller udenlandsk forsker opholder sig i virksomheden i en kortere eller længere periode og arbejder med at gennemføre deres InnovationsPlan
  • At samarbejde med en videninstitution, som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med
  • Andet – den manglende brik, som er nødvendig for at gennemføre virksomhedens InnovationsPlan.

Så snart InnovationsPlanen er klar, giver den direkte indgang til, at virksomheden kan søge tilskud til at investere i ny innovation, og dermed kan virksomheden springe de traditionelle ansøgningsskemaer over.

InnoBooster åbner for ansøgninger den 12. august 2014, programmet kan søges af virksomheder med 2-250 ansatte, og der kan søges om tilskud på op til 250.000 kr.

 

cj