Søg om midler til en skræddersyet test af dit produkt

test

Virksomheder med en grøn idé, et grønt produkt eller en grøn løsning kan søge op til 100.000 kr. via Det Grønne Iværksætterhus’ testkuponordning til gennemførelse en skræddersyet test.

Testen skal foregå på en godkendt og akkrediteret test- eller demonstrationsfacilitet i Danmark eller – i særlige tilfælde – i udlandet. Test- og demonstrationsfaciliteter i Danmark kan fx identificers via webportalen for danske cleantech test- og demonstrationsfaciliteter: www.cleantechfacilitator.dk.

Læs information og vejledning om testkuponordningen inden du søger.

Kontakt Det Grønne Iværksætterhus for yderligere information om testkuponordningen:

Bo Petersen 60411206

Ansøgningsskema
Get your free webform with Podio