Stor tilfredshed med Sportsdag 2014

I alt stillede knap 750 ansatte fra omkring 30 virksomheder i Scion DTU ’til start’ i en eller flere discipliner på sportspladsen i Hørsholm fredag d. 22. august, og de har alle haft mulighed for at komme med ros, ris, forslag og kommentarer til arrangørerne i et evalueringsskema.

Den mulighed har 166 personer valgt at benytte sig af, og af dem er mere end 4 ud af 5 (ca. 82 pct.) enten ’tilfreds’ eller ’meget tilfreds’ med den overordnede afvikling af dagen.

Hvad angår afviklingen af de enkelte discipliner, så er langt de fleste tilbagemeldinger også positive. Og så har mange benyttet lejligheden til at komme med forslag til forbedringer, så især konkurrencedelen kan blive endnu bedre.

Fx ønsker flere niveauinddeling i volleyball-turneringen, fordi der er stor forskel på evnerne holdene imellem, mens afviklingen af Human Football og rundbold har også fået en del kommentarer.

Førstnævnte er der et udbredt ønske om at flytte fra grus til et underlag af græs ’for at undgå skader og sten i munden’, som en skriver. Og i rundbold ønsker flere begrænsninger på, hvor mange der kan være med på hvert hold, ligesom der også var uklarheder omkring reglerne, alt efter hvem der var dommere. Samme kritik – om uklare regler – går igen blandt deltagere i boule.

Men det emne, allerflest har en holdning til, er fraværet af den fælles fest på sportspladsen, der indtil 2012 rundede dagen af. Udover at de savner stemningen og fællesskabet, når konkurrencerne er overstået, så påpeger flere, at finaler og præmieoverrækkelser ’fiser lidt ud’, fordi mange forlader sportspladsen og tager hjem, når de selv er færdige med deres discipliner.

De mange konstruktive kommentarer glæder kommunikationskonsulent Hannah Hesse Hoffmann fra Scion DTU, der har haft ansvaret for afviklingen af Sportsdagen.

”Selv om Sportsdagen også handler om hygge og samvær på tværs af afdelinger og virksomheder, så dur det ikke, at der er uklarheder om afviklingen af de enkelte discipliner. Derfor vil vi til næste år gøre det helt klart for vores frivillige dommere og officials, at de skal være mere skarpe på reglerne,” siger hun.

”Med hensyn til at genindføre den fælles fest, som mange opfordrer til, er det også et spørgsmål om økonomi og størrelsen på deltagergebyret. Derfor er det noget, som man i første omgang vil diskutere i sportsdagsudvalget, der består af medarbejdere fra Scion DTU og repræsentanter fra virksomhederne”, forklarer Hannah Hesse Hoffmann.