Højteknologiske videnvirksomheder i forskerparken

Scion DTU tilbyder et miljø, hvor den fysiske nærhed af beslægtede virksomheder, partnere og investorer giver plads til, at små virksomheder kan vækste, og at store fortsat kan udvikle sig. Sammen med DTU understøtter vi klynger for højteknologiske virksomheder inden for primært cleantech, biotek, medico og IT.

Medico

Medico-virksomheder udvikler medicinsk udstyr såsom analyseudstyr, monitorer, scannere, men også engangsprodukter som plastre, katedre, kanyler samt software, der interagerer med fysiske medico-produkter. Scion DTU har knap 20 medico-virksomheder boende og er leadpartner bag medico-klyngen Medico Innovation.

Biotek

Biotek-virksomheder forsker primært inden for lægemiddeludvikling og fødevareteknologi. Historisk set har Scion DTU altid haft fokus på biotek, og vi har i dag en solid platform for videndeling mellem mere end 40 biotek-virksomheder.

scion_brancher_lightball

Cleantech

Cleantech dækker over grønne og miljøvenlige teknologier såsom sol- og vindenergi, vandrensning, energiopsamling, el-motorer samt brændselsceller. Aktuelt bor der cirka 15 af Danmarks mest lovende cleantech virksomheder i Scion DTU.

IKT

IKT dækker over udvikling af software, smartphone apps, IT-sikkerhed, spil og database-håndtering. IKT er i stigende grad en integreret del af alle højteknologiske brancher, da udvikling af nye produkter oftest er baseret på computer-simuleringer, interaktiv kommunikation og selvfølgelig bagvedliggende software. Mere end 40 IKT-virksomheder bor i Scion DTU.

Øvrige

Gruppen anden højteknologi består af ca. 30 virksomheder hos Scion DTU, der dækker et bredt spektrum af forskningsområder, blandt andet nano- og mikroteknologi, lyd og akustik, elektrofysik, robotteknologi, jordskælvsikring og meget mere.